Nordisk løn

Danmark, Sverige, Norge, Finland og England

Amesto Nordisk Løn består af specialister med kompetencer inden for lønadministration i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Ved at vælge Amesto Nordisk Løn får virksomheden:

Én leverandør i Danmark, Sverige, Norge og Finland

Ved at outsource virksomhedens nordiske lønadministration til Amesto Nordic Payroll, opnår virksomheden én samarbejdspartner med stærke kompetencer på tværs af landegrænserne i norden.

Det betyder tryghed og kontrol, reducerede omkostninger og fleksibilitet.

Tryghed, kontrol og fleksibilitet

Når en virksomhed vælger at outsource deres nordiske lønadministration til Amesto Nordic Payroll, er vores målsætning at give virksomheden og virksomhedens medarbejdere tryghed omkring beslutningen.

Vores nordiske løsning er baseret på enkel og løsningsorienteret kommunikation samt én aftale for de nordiske lande, hvor virksomheden ønsker at outsource deres lønadministration.
Vi har stor erfaring med håndtering af nordisk løn og stort kendskab til lokale regler og love. Vi kommunikere gerne direkte med virksomhedens medarbejdere omkring lønrelaterede spørgsmål, hvis dette ønskes.

Vi ved, at kontrol bliver endnu vigtigere, når en virksomhed vælger at outsource sin lønadministration, derfor tilbyder vi mulighed for én samlet lønrapportering, for f.eks. at lette godkendelse af lønoutput.
For at sikre løndata, kan virksomheden vælge at benytte vores cloudløsning til up- og download af alle løndata. Ved at bruge vores cloudløsning, sikre virksomheden sig, at løndata kun er tilgængelig, på forskellige niveauer for de medarbejdere, der har adgang til cloudløsningen. Desuden tilbyder vi mulighed for en fælles medarbejderportal til registrering af fravær, ferie og rejseafregninger.

Ved en outsourcing af nordisk lønadministration, spiller fleksibilitet en stor rolle, for at sikre at outsourcingen bliver en succes for både virksomheden og medarbejderne.  Ved at vælge Amesto Nordic Payroll opnår virksomheden en enkel kommunikation med én samarbejdspartner for alle nordiske lande. Hvis det ønskes kan virksomheden også få “one point of contact” for alle landene.

Et nordisk team med en kontaktperson

En af udfordringerne ved at outsource nordisk løn, kan være den kommunikation virksomheden skal have med flere leverandøre. Ved at vælge Amesto Payroll sikre vi at virksomheden kun skal kommunikere med en kontaktperson i Amesto, hvis det ønskes. Det er med til at forenkle kommunikationen og i sidste ende minimere tidsforbruget for virksomheden.

Alle vores kunder får en dedikeret mailadresse hos os. Det betyder at al kommunikation mellem os og vores kunder altid går direkte til den ansvarlige kontaktperson og det team der håndterer opgaven.

Hvis det ønskes har vi også mulighed for at tilbyde en kontaktperson i hvert af de lande en virksomhed ønsker at outsource deres lønadministration til. Det kan f.eks. være i situationer, hvor en virksomhed ønsker at tilbyde deres lokale medarbejdere en hotline de kan ringe til ved spørgsmål omkring lønnen.

Uanset om én virksomhed vælger en kontaktperson eller lokale kontaktpersoner, betyder valget af Amesto Payroll som samarbejdspartner, et team med en meget tæt intern dialog imellem de lande hvor virksomheden har valgt at outsource deres lønadministration.

Optimering af rapporter og arbejdsgange

Gennem vores arbejde med virksomheder der vælger en samlet outsourcing af deres lønadministration i Norden, har vi opbygget en stor erfaring i sparring og ensartethed. Det betyder bl.a. at vi ved, hvordan vi sikrer et optimalt samarbejde på tværs af landende, både når det gælder arbejdsgange og rapportering generelt.

Virksomheder, der har outsourcet deres lønadministration, har ofte behov for en fælles nordisk rapportering til et økonomisystem. Vi sørger for, at de lønsystemer vi bruger i de enkelte lande leverer rapporteringen i henhold til de specifikationer virksomhederne har, så den fælles nordiske rapportering bliver så enkel som mulig.

Vi har som samarbejdspartner stort fokus på at dele vores erfaringer på tværs af de lande, hvor vi arbejder. Det betyder, at vores nordiske lønteams ofte er i direkte kommunikation med hinanden, for at sikre, at vores kunder altid kan trække på vores nordiske erfaringer og at vi altid er sikre på at vi leverer den optimale løsning.

Hjælp til udstationering af medarbejdere

Ved udstationering af medarbejdere i et af de andre nordiske lande, er der en række forhold som virksomheden og medarbejderen skal være opmærksomme på. Særligt omkring aflønning af den eller de udstationerede medarbejdere i Norden, kan der være udfordringer, som kræver en lokal ekspertise, men også en kontaktperson som befinder sig i det samme land som virksomheden.

Vi har hjulpet flere virksomheder med lønadministrationen af udstationerede medarbejdere i Norden, herunder også den nødvendige kontakt til de lokale myndigheder. Vi assisterer med ressourcer i alle de nordiske lande, så vi sikrer en lokal ekspertise og at virksomheden har en kontaktperson, de kan forstå.

Vores erfarne løn- og personalemedarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration.

Se vores service oversigt her.

Outsourcing af virksomhedens lønadministration til Amesto Payroll giver mange fordele bl.a.:

  • Mindre afhængighed af interne ressourcer
  • Fortsættelse af virksomhedens nuværende lønsystem eller mulighed for at benytte lønsystemer via Amesto
  • Skræddersyede og skalerbare løsninger, der kan ændres i takt med udvikling og behov
  • Gennemprøvede og fleksible arbejdsgange inden for mange brancher
  • Sikkerhed for, at medarbejderne får den rigtige løn til tiden
  • Fast kontaktperson
  • Backup ved sygdom og ferie

Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration, se vores service oversigt her.