Skip to main content

Øremaerket barsel lovforslag vedtaget marts 2022

Af 24. marts 2022Ferie og løn
Øremaerket barsel

Lovforslag om øremærket barsel vedtaget

Øremærket barsel – Hvad betyder det vedtagede lovforslag for din virksomhed og dine ansatte? Det kan du læse mere om her i blogindlægget.

Lovforslaget om øremærket barsel blev vedtaget af Folketinget den 3. marts 2022. Lovforslaget omhandler mere end blot den øremærkede barsel, og derfor er samtlige ændringer af barselsloven først trådt i kraft per 1. januar 2024.

Herunder gennemgår vi de forskellige ændringer af barselsloven, så du hurtigt kan få et overblik. Dermed kan du forhåbentlig også gennemskue, hvad det konkret betyder for din virksomhed og dine ansatte.

Ændringer i barselsloven

Der har været mest fokus på den del af lovforslaget, der omhandler øremærket barsel. Dog var det kun én del af lovforslaget, der nu resulterer i specifikke ændringer af barselsloven.

Den øremærkede barsel er en ændring, der skal styrke ligestillingen, men også fremme en mere ligelig fordeling af orlov mellem mænd og kvinder. Den anden del af lovforslaget omhandler specifikt soloforældre og LGBT+ familier (også kaldet “regnbuefamilier”).

Der er to datoer, du skal skrive dig bag øret, da ændringerne af barselsloven træder i kraft på forskellige tidspunkter i henholdsvis august 2022 og januar 2024. Du finder de konkrete datoer nederst i dette indlæg.

Vidste du at…
Du kan bruge Amesto som din eksterne personaleadministration?

Læs mere her >

Regler om ret til fravær og barselsdagpenge

Både de aktuelle og nye regler i barselsloven omhandler helt overordnet retten til fravær og retten til barselsdagpenge. Det er to forskellige områder, der har hver sit regelsæt, og langt de fleste ændringer omhandler barselsdagpenge.

Ændringer i “Ret til fravær” regler i den nye barselslov:

Vi gennemgår lige de overordnede regler under “Ret til fravær” og belyser, hvor der er sket ændringer, og hvor alt er som før.

 • Efter de nye regler i barselsloven vil alle gravide fortsat have ret til 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen. Her er altså ingen ændring.
 • Når barnet er født, har moren også stadig pligt til at holde 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. Herefter har moren ret til at holde 8 ugers barselsorlov. Altså i alt 10 ugers barselsorlov. Dette er en ændring fra de tidligere regler, hvor moren før havde 14 ugers barselsorlov. Længden på morens barselsorlov er altså reduceret med 4 uger.
 •  Faren/medmoren har også stadig ret til at holde to ugers fædre-/medmor-orlov i sammenhæng med barnets fødsel, så der er ingen ændring.
 • Hver forælder har desuden fortsat ret til 32 ugers yderligere fravær, så der er heller ingen ændring under de nye regler.

Ændringer i “Ret til barselsdagpenge” efter det vedtagede lovforslag:

Hensigten med de nye regler i barselsloven er at opnå en mere ligelig fordeling af retten til fravær med barselsdagpenge. Det er derfor også dette, vi fokuserer på i nedenstående opremsninger af ændringer fra de nugældende regler.

 • De nye regler i barselsloven ændrer ikke på omfanget af den samlede ret til fravær med barselsdagpenge.
 • Forældrene har altså stadig ret til i alt 48 ugers orlov med barslesdagpenge efter fødslen.
 • De nye regler omhandler ændringer på selve fordelingen mellem forældrene, når det gælder orlovsuger med dagpenge.

I de følgende ændringer vil du kunne se, at ændringer i “Ret til barselsdagpenge” matcher de ændringer, der er sket i “Ret til fravær”.

 • Ændringerne i barselsloven resulterer i en “24/24 model”, hvor hver forælder har ret til 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge.
 • Med de nye regler vil moren fortsat have ret til barselsdagpenge i de fire uger før fødslen, da hun (jf. “Ret til fravær” reglerne) har graviditetsorlov i denne periode.
 • Moren vil efterfølgende have ret til barselsdagpenge i 10 ugers barselsorlov efter fødslen (igen som beskrevet i “Ret til fravær”) samt i yderligere 14 ugers fravær. Dermed er vi oppe på 24 uger efter barnets fødsel.
 • Faren/medmoren vil også stadig have ret til at modtage barselsdagpenge i de 2 ugers fædre-/medmor-orlov. Derudover vil far/medmor have ret til at modtage barselsdagpenge i yderligere 22 ugers fravær. Således lander også faren/medmoren på 24 uger efter barnets fødsel.
 • ændringer på selve fordelingen mellem forældrene, når det gælder orlovsuger med dagpenge.
De vigtige detaljer, der kan resultere i, at retten til orlov med barselsdagpenge bortfalder, hvis ikke ugerne afholdes.
 • 11 af disse ugers orlov med barselsdagpenge vil være øremærket til moren og henholdsvis faren/medmoren og kan således ikke overdrages mellem forældrene.
  De 11 uger (ud af de i alt 24 ugers orlov) er de 2 uger i forbindelse med fødsel af barnet samt 9 ugers orlov derudover.
 • De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan frit overdrages mellem forældrene.
 • Hvis en forælder ikke afholder sine 9 ugers øremærkede orlov, så bortfalder retten til barselsdagpenge for disse uger.

Bemærk! De nye regler om øremærket barsel omfatter kun lønmodtagere. De gælder derfor ikke for selvstændige, ledige og studerende.

Særlige regler for soloforældre og LGBT+ familier

Foruden reglerne om øremærket barsel, indføres der også en række særlige regler om soloforældre og LGBT+ familier.

Efter den nyligt vedtagede lov har soloforældre ret til yderligere 22 ugers orlov med barselsdagpenge i tillæg til den pågældendes øvrige orlovsret. Det er også muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, der hjælper med barnet.

Med de nye regler i lovforslaget, der blev vedtaget den 2. marts 2022, er det også muligt for barnets retlige forældre, at overdrage en del af orloven til barnets sociale forældre. Man anerkender altså, at der kan være flere eller andre forældre, end de to, der står angivet som forældre, når barnet fødes. Dette vil ofte være særligt relevant for LGBT+ familier (også kaldet “Regnbuefamilier”).

Her kan “sociale forældre” eksempelvis være den ene retlige forælders samlevende eller ægtefælle. Altså, en person der hele tiden har været tiltænkt en forældre-rolle til barnet.

De særlige regler for soloforældre og LGBT+ familier træder i kraft en del efter den “øremærkede barsel”-del af lovforslaget, så der er nogle andre datoer, man skal bemærke dér.

Hvornår gælder ændringerne af barselsloven?

Ændringerne, der omhandler øremærket barsel kommer til at gælde kun fem måneder efter vedtagelsen af lovforslaget, mens den anden del (for soloforældre og LGBT+ familier) først træder i kraft om et par år.

Her er de konkrete datoer for, hvornår barselslovens ændringer gælder:

Øremærket barsel gælder for forældre til børn, som er født eller modtaget fra den 2. august 2022 og frem.

De nye regler for soloforældre og LGBT+ familier gælder til gengæld først for forældre til børn, som er født eller modtaget fra den 1. januar 2024 og derefter.

For en god ordens skyld er formuleringen “født eller modtaget” for at sikre, at adoptivforældre også er sikret de samme rettigheder under barselsloven.

Vil du vide mere om ændringerne i barselsloven?

Der er naturligvis flere detaljer i ændringerne af barselsloven, end det vi har medtaget i dette blogindlæg, hvor vi har haft fokus på den øremærkede barsel samt ændringer for soloforældre og LGBT+ familier.

Der er også ændringer i helt overordnede områder som:

 • Muligheden for at udskyde del af forældreorloven
 • Muligheder for overdragelse af barselsorlov fra moren til faren/medmoren
 • Regler vedrørende varslingsfrister af fravær til arbejdsgiveren

Der er altså ændringer og småjusteringer i flere dele af barselsloven, så husk at undersøge, hvordan det påvirker din virksomhed og dine ansatte.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til ændringerne i barselsloven?

Så klik her og tag kontakt til Amesto Payroll >