Lønadministration

Effektiv og korrekt lønbehandling, samt kompetent sparring både ved HR-, revisions- og overenskomstspørgsmål.

Lønadministration for virksomheder med 100 til 250 ansatte

Fast pris pr. lønseddel

Formålet med at outsource en del eller hele virksomhedens lønadministration til fast pris pr. lønseddel er, at tilføre den eksisterende HR- eller økonomifunktion fleksible ressourcer, som med stor faglighed løser de behov og ønsker en virksomhed har til sin lønadministration.

Når en virksomhed vælger at outsource deres lønadministration til et lønbureau, vil økonomien ofte være ét af de primære punkter i beslutningen. Derfor har vi valgt at tilbyde vores lønservice med en fast pris pr. lønseddel, for at gøre økonomien så forudsigelig som mulig.

Vi ved, at virksomheder har forskellige behov og ønsker til deres lønadministration og det lønbureau, de har valgt til at løse opgaven. Derfor har vi delt vores lønservice op i begreberne ”Ordinær lønbehandling” og Fleksible tillægsydelser”. I den ordinære lønservice indgår alle de elementer, som vi baseret på vores erfaring ved, virksomheder har behov for ved alle lønkørsler. Fast pris pr. lønseddel gælder for den ordinære lønservice.

De fleste virksomheder har også variable behov i forbindelse med deres lønadministration, f.eks. tiltrædelse og fratrædelse af medarbejdere, refusioner, vedligeholdelse af overenskomster m.v. Ved at tilbyde disse ydelser som fleksible tillægsydelser sikrer vi os, at de virksomheder, der har valgt Amesto som deres lønbureau, aldrig betaler for services de ikke har behov for. Det er vigtigt at understrege, at vi aldrig påbegynder arbejde med en tillægsydelse uden en forudgående aftale.

Fastpris pr. lønseddel

Månedsløn fra: 89,- ex. moms
14 dages løn fra: 70,- ex. moms

Stor faglig indsigt i lønbehandling

Vi har som lønbureau gennem mange år tillagt os stor fagviden, og udvikler den fortsat gennem intern og ekstern uddannelse, for at sikre vores medarbejdere altid er opdateret omkring regler og love samt hvilke tekniske værktøjer, der er til rådighed for at sikre en korrekt og effektiv lønadministration.

Det er vigtigt for os at agere som faglig sparringspartner, så vi kan bidrag med løsninger på de faglige udfordringer, der måtte opstå.

Backup og sikkerhed

Når en virksomhed har valgt at outsource sin lønadministration, er det vigtigt at lønbureauet kan garantere for backup og sikkerheden.

Ved at vælge Amesto som lønbureau sikrer vi backup ved at placere kunden i ét af vores lønteams, som typisk består af en teamleder samt 2-3 konsulenter. Vi roterer løbende opgaverne i det pågældende team for at sikre, at alle i teamet kender de enkelte opgaver. Det sikrer, at der altid er backup ved ferier og sygdom. Derudover udarbejder vi altid en procesbeskrivelse på hver enkelt kunde for at sikre at alle vores lønkonsulenter til enhver tid kan løse de opgaver vores kunder har overdraget til os.

Løndata hører til nogle af de mest følsomme data i virksomheder, derfor er det også vigtigt for os, at vi kan garantere vores kunder et meget højt niveau af IT sikkerhed for at sikre, at virksomhedens løndata forbliver fortrolige. Vi arbejder løbende med vores IT sikkerhed og har i den forbindelse udarbejdet en SAQ og SSA som kan udleveres ved forespørgsel.

Ressourcebesparelse og optimering af lønadministrationen

Ressourcebesparelser bør være en naturlig del af at outsource virksomhedens lønadministration til et lønbureau til en fast pris pr. lønseddel. Når en virksomhed vælger Amesto som samarbejdspartner til lønadministrationen vil vores fokus i første omgang være, at levere en effektiv service samtidig med, at vi tilegner os viden om de eksisterende arbejdsgange. Når vi har et overblik over de eksisterende processer i forbindelse med lønadministrationen, sætter vi fokus på optimering af de eksisterende processor. Dette gør vi med udgangspunkt i den erfaring vi har opbygget gennem de sidste 10 år og de omkring 28.000 lønsedler vi udarbejder for nordiske virksomheder hver måned.

Formålet med procesoptimeringen er primært at sikre den virksomhed, der har valgt Amesto som lønbureau, en så effektiv lønbehandling som muligt, og derigennem at virksomheden skal bruge så få interne ressourcer som muligt på lønbehandlingen. Efter hver lønbehandling sikrer vi os også, at virksomheden har adgang til løndata i de formater og det omfang virksomheden ønsker det.

Vores erfarne løn- og personalemedarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration.

Få et uforpligtende møde

Amesto Payroll

“Outsourcing af lønadministrationen til Amesto sikrer en effektiv og korrekt lønbehandling, samt en kompetent sparring omkring virksomhedens lønfunktion.”

Ordinær lønbehandling

Nedenstående er inkluderet i prisen på den ordinære lønbehandling

 • Inddatering af løngrundlag
 • Kilometerpenge
 • Skattepligtige personalegoder (bruttolønsordninger, fri bil, fri telefon)
 • Stamoplysninger
 • Overarbejde
 • Modregning af aconto udbetalinger
 • Pension
 • Gruppeliv
 • Udlæg
 • Diæter
 • Udbetaling af ferietillæg
 • Registrering af interne foreninger, frokostordninger m.m.
 • Opdatering af skattekort på medarbejderne
 • Registrering af fravær
 • Lønstigninger jf. grundlag i indeværende måned
 • Udbetaling af SH-saldo og fritvalgskonto
 • Kontrol af lønberegning
 • Overførsel af løn via Nets (PBS)
 • Rapportudskrivning fra lønsystem
 • Udsendelse af lønsedler via mail
 • eIndkomst indberetning

Fleksibilitet, sparring og viden omkring systemer, processer og rapportering

Virksomheders ønsker og behov til deres lønadministration afhænger at mange faktorer i og udenfor virksomheden. Det er vigtigt for os som lønbureau, at vi altid tilbyder virksomheder at løse opgaven så fleksibelt som muligt ved at tilpasse os de behov og ønsker en virksomhed har til sin lønadministration, samtidig med at vi altid bidrager med vores erfaring omkring lønadministration.

Hvis en virksomhed allerede har valgt og integreret et lønsystem i virksomheden, arbejder vi uden problemer i alle de gængse lønsystemer. Hvis en virksomhed ikke ønsker at investere i et lønsystem stiller vi gerne et system til rådighed.

Indsamling af løndata kan ofte være en tidskrævende proces. Vi har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at optimere processen omkring indsamling af løndata samt at få godkendt disse.

De løndata, som bliver genereret i en virksomhed skal ofte genbruges i andre dele af organisationen i forbindelse med f.eks. rapportering. Vi har altid fokus på, hvordan de data vi genererer lettest er tilgængelige for virksomheden, og hvordan vi kan integrere til andre systemer i virksomheden, for at lette arbejdet med løndata mest muligt.

Vores konsulenter har en stor viden på mange niveauer inden for lønadministration. Derfor er det naturligt for os at fungere som en sparringspartner omkring vores kunders lønfunktion, for at sikre den enkelte kunde den bedste kvalitet og den optimale løsning på netop deres lønfunktion i hele organisationen.

Amesto Payroll

Nordisk shared service center

Uanset om du har brug for nyt forretningssystemVikarer til økonomi, eller hjælp til regnskab, løn og HR så kan du få det hos os. Med one-stop-shop kan få alt den hjælp du har brug for til, at drive din virksomhed i Norden.

Har du nogle spørgsmål? #askmore

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af løn og HR