Skip to main content
 

Nordisk løn

Brug specialister med kompetencer inden for nordisk lønadministration i Skandinavien.

Nordisk løn

Én leverandør i Skandinavien.

Ved at outsource virksomhedens nordiske lønadministration til Amesto Payroll, opnår du én samarbejdspartner med stærke kompetencer på tværs af landegrænserne i norden. Det betyder tryghed og kontrol, reducerede omkostninger og fleksibilitet.

Tryghed, kontrol og fleksibilitet

Det er vores målsætning, at give dig og dine medarbejdere tryghed omkring beslutningen, at outsource lønadministrationen derfor er vores nordisk løn løsninger baseret på enkel og løsningsorienteret kommunikation, samt én aftale for de nordiske lande hvor virksomheden ønsker, at outsource deres lønadministration.
Vi har stor erfaring med håndtering af nordisk løn og stort kendskab til lokale regler og love. Vi kommunikere gerne direkte med virksomhedens medarbejdere omkring lønrelaterede spørgsmål, hvis dette ønskes.

Vi ved, at kontrol bliver endnu vigtigere, når en virksomhed vælger, at outsource sin lønadministration. Derfor tilbyder vi mulighed for én samlet lønrapportering, for f.eks. at lette godkendelse af lønoutput.
For at sikre løndata, kan du vælge, at benytte vores cloudløsning til up- og download af alle løndata. På den måde sikre du dig, at løndata kun er tilgængelig, på udvalgte niveauer og for de medarbejdere, der har adgang til cloudløsningen. Desuden tilbyder vi mulighed for en fælles medarbejderportal til registrering af fravær, ferie og rejseafregninger.

Fleksibilitet spiller en stor rolle for at sikre, at outsourcingen bliver en succes både for virksomheden og medarbejderne. Hvis det ønskes kan virksomheden også få “one point of contact” for alle landene.

Et nordisk team med én kontaktperson

En af udfordringerne ved at outsource nordisk løn, kan være den kommunikation virksomheden skal have med flere leverandøre. Ved at vælge Amesto Payroll sikre vi, at du kun skal kommunikere med én kontaktperson i Amesto, hvis det ønskes. Det er med til at forenkle kommunikationen og i sidste ende minimere tidsforbruget for dig.

Alle vores kunder får en dedikeret mailadresse hos os. Det betyder at al kommunikation mellem os og dig altid går direkte til den ansvarlige kontaktperson og det team der håndterer opgaven.

Hvis det ønskes har vi også mulighed for, at tilbyde en kontaktperson i hvert af de lande du ønsker, at outsource jeres lønadministration til. Det kan f.eks. være i situationer, hvor du ønsker at tilbyde jeres lokale medarbejdere en hotline de kan ringe til ved spørgsmål omkring deres løn.

Uanset om du vælger én kontaktperson eller lokale kontaktpersoner, betyder valget af Amesto Payroll som samarbejdspartner, et team med en meget tæt intern dialog imellem de lande hvor du har valgt, at outsource jeres lønadministration til.

Optimering af rapporter og arbejdsgange

Gennem vores arbejde med virksomheder der vælger en samlet outsourcing af deres lønadministration i Norden, har vi opbygget en stor erfaring i sparring og ensartethed. Det betyder bl.a. at vi ved, hvordan vi sikrer et optimalt samarbejde på tværs af landende, både når det gælder arbejdsgange og rapportering generelt.

Virksomheder, der har outsourcet deres lønadministration, har ofte behov for en fælles nordisk rapportering til et økonomisystem. Vi sørger for, at de lønsystemer vi bruger i de enkelte lande leverer rapporteringen i henhold til de specifikationer I har, så den fælles nordiske rapportering bliver så enkel som mulig.

Vi har som samarbejdspartner for nordisk løn stort fokus på at dele vores erfaringer på tværs af de lande, hvor vi arbejder. Det betyder, at vores nordiske lønteams ofte er i direkte kommunikation med hinanden, for at sikre, at vores kunder altid kan trække på vores nordiske erfaringer og at vi altid er sikre på at vi leverer den optimale løsning.

Hjælp til udstationering af medarbejdere

Ved udstationering af medarbejdere i et af de andre nordiske lande, er der en række forhold som du og medarbejderen skal være opmærksomme på. Særligt omkring aflønning af den eller de udstationerede medarbejdere i Norden, kan der være udfordringer, som kræver en lokal ekspertise, men også en kontaktperson som befinder sig i det samme land som virksomheden.

Vi har hjulpet flere virksomheder med lønadministrationen af udstationerede medarbejdere i Norden, herunder også den nødvendige kontakt til de lokale myndigheder. Vi assisterer med ressourcer i alle de nordiske lande, så vi sikrer en lokal ekspertise og at du har en kontaktperson, de kan forstå.

Vores erfarne løn- og personalemedarbejdere varetager opgaven, og tilknyttes direkte til virksomheden som faste kontaktpersoner. Vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration.

Amesto  Payroll

“Vores erfarne lønmedarbejdere varetager din opgave, og vi hjælper alle typer og størrelser af virksomheder med deres lønadministration”

Specialister i lønadministration med erfaring fra mange forskellige brancher.

 • Outsourcing af lønfunktionen
 • Fast pris pr. lønseddel
 • Back up og sikkerhed
 • Sparring og rapportering

HR er ikke kun bløde værdier, det bidrager også til virksomhedens bundlinje.

Amesto vil kunne hjælpe med blandt andet:

 • Dokumenthåndtering
 • HR-sparring
 • HR-skabeloner
 • HR-system / systematisering

Lønvikaraftaler når du har brug for dem.

Du har mange muligheder f.eks.

 • En specifik opgave.
 • Fast defineret periode.
 • Et løbende vikariat.
 • En backup funktion af den nuværende lønfunktion.

Amesto Trust Center

For at sikre leveringen af teknologi og services, har vi etableret Amesto Trust Center. Målet er at give dig den information du skal brug for at træffe beslutning om Amesto som samarbejdspartner og leverandør. Informationen dækker produkter og services relateret til Security, Privacy, Transparency, Compliance og Corporate Social Values ​​(CSV).

Har du nogle spørgsmål? #askmore

Få et uforpligtende møde og hør mere om dine fordelene ved outsourcing af løn og HR